Auteur: admin

De Vliegende Brigade bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De belangrijkste taak is te zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De Vliegende Brigade ondersteunt initiatieven bij het bereiken van gestelde doelen ondanks de problemen of afleidingen die naar voren kunnen komen.